เพื่อน

posted on 16 Mar 2009 13:56 by bentale in post-it

[1]

No man is whole himself, his friends are the rest.

.

.

[2]

ในการอ่านหนังสือนั้น

แม่มักขีดเส้นใต้ตอนที่ชอบหรือเห็นว่าน่าสนใจด้วยดินสอแดง

ผู้เขียนบทประพันธ์เหล่านั้นจึงเหมือนเป็นเพื่อนหรืออาจารย์ของแม่

 

ข้าพเจ้าจึงอยากให้ผู้อ่านรู้จักแม่ ตามภาษิต

"Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es"

บอกซิว่าเธอสนิทสนมสมาคมกับใคร

แล้วจะบอกให้ว่าเธอเป็นคนอย่างไร

.

.

[1] จำไม่ได้ว่าจดมาจากอะไร
[2] จาก "แม่เล่าให้ฟัง" พระนิพนธ์ในสมเด็จพระพี่นางฯ